Dışkı yönetim sistemi

  • Stool Management System

    Dışkı Yönetim Sistemi

    Fekal inkontinans, etkili bir şekilde yönetilmezse nozokomiyal bulaşmaya yol açabilen, zayıflatıcı bir durumdur. Bu, hastanın sağlığı ve refahı için önemli komplikasyonlara neden olabilirken aynı zamanda sağlık çalışanları (SHW'ler) ve sağlık kurumları için de zararlı olabilir. Norovirüs ve Clostridium difficile (C. diff) gibi hastane kaynaklı enfeksiyonların akut bakım ortamlarında bulaşma riski kalıcı bir sorundur.